Skip To Keyboard Navigation Skip To Main Content

Hoe u zich kunt beschermen tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid?

We staan er vaak niet bij stil wat er zal gebeuren met ons gezin, onze hypotheek en algemeen de financiële aspecten als het inkomen van (één van de) kostwinners wegvalt. Maar het kan ons allemaal overkomen. Zeker als zelfstandige ondernemer zijn we gewend om altijd maar door te gaan, ook als we ziek zijn. Maar wat als u zodanig ziek wordt dat u geen inkomen meer kunt genereren?

Oplossing

Vidanova Life heeft een oplossing ontwikkeld voor dit risico: de Volledige Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Met deze verzekering bent u verzekerd van inkomen, ook als u arbeidsongeschikt bent geworden, tot aan de door u gekozen einddatum. Op deze manier voorkomt u dat u en uw gezin ook financieel zwaar geraakt worden in deze al moeilijke tijden.

Hoe werkt het?

De Volledige Arbeidsongeschiktheidsverzekering voorziet in periodieke uitkeringen van het verzekerde bedrag, dat gelijk is aan een percentage van uw huidige salaris. U kunt zelf kiezen voor een eigen risicotermijn van 12 of 24 maanden, gedurende welke periode u voor uw eigen inkomen dient te zorgen. Daarna zal de verzekering periodiek aan u uitkeren tot aan de door u gekozen einddatum, die vaak gelijk is aan uw pensioendatum.

Wat zijn de voordelen?

  • Alleen de eigen risicoperiode dient gefinancierd te worden uit eigen middelen
  • Verzekerd van een maandelijks inkomen, ook na de eigen risicoperiode
  • Betaling loopt door tot de door u gekozen einddatum
  • Het gezin kan financieel doordraaien

Eigen risico beperkt

Op de markt zijn lokaal weinig producten waarbij u zich kunt verzekeren tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. En de producten die er zijn geven vaak maar een uitkering gedurende een korte periode van maximaal 1 of twee jaar. Uw eigen risico is hierin dan ook vaak niet in te schatten en onoverzichtelijk. Bij de Volledige Arbeidsongeschiktheidsverzekering is de risicotermijn duidelijk en daarmee ook de beperkte periode waarvoor uw eigen middelen aangesproken dienen te worden voordat uw arbeidsongeschiktheidsuitkering van Vidanova Life, ingaat

Het is belangrijk om stil te staan bij het risico van arbeidsongeschiktheid en hoe dit uw financiële toekomst kan beïnvloeden. Met de volledige arbeidsongeschiktheidsverzekering van Vidanova Life kunt u zich beschermen tegen inkomensverlies en zorgen dat uw gezin financieel stabiel blijft, ook als u niet kunt werken.

Wilt u meer weten? Neem contact op met Vidanova Life via life@vidanova.net