Skip To Keyboard Navigation Skip To Main Content
Well dressed man and woman shaking hands in an office while other people clap

Collectief

Vidanova Life biedt diverse collectieve verzekeringen aan. Hierbij kunt u denken aan:

  • Collectieve Overlijdensrisicoverzekeringen
  • Pensioenregelingen voor bedrijven met minder dan 5 werknemers
  • Mantelovereenkomsten
  • Overnemen Vut en duurtetoeslagen ambtenarenregeling
Woman sits on a couch with her phone in her hand

Collectieve overlijdensverzekeringen
Een collectieve Overlijdensrisicoverzekering wordt afgesloten voor alle werknemers van het bedrijf. Bij overlijden van een werknemer wordt het verzekerd kapitaal onmiddellijk uitgekeerd aan de nabestaanden van de werknemer, indien dit overlijden binnen de verzekeringsduur plaatsvindt.

Pensioenregelingen voor bedrijven
Vidanova Life biedt collectieve pensioenen aan voor bedrijven met 5 personeelsleden of minder. Bedrijven met meer dan 5 personeelsleden kunnen voor een collectieve pensioenregeling terecht bij Vidanova Pensioenfonds.

Een collectief pensioen komt tot stand door een getroffen pensioenregeling door de werkgever waarbij alle (groepen) werknemers gezamenlijk hun pensioen opbouwen. Over het algemeen wordt pensioen, na het salaris, gezien als de belangrijkste arbeidsvoorwaarde. Het samenstellen van een collectief pensioen voor werknemers is maatwerk. Eenmaal op orde ondersteunt een collectief pensioen bij het werven en behouden van werknemers. 

Older couple holding each other in front of a window
Four people posing for a camera while smiling

Mantelovereenkomsten
Vidanova Life biedt de mogelijkheid individuele verzekeringen aan te bieden voor een bepaalde collectieve groep mensen binnen een zogeheten mantelovereenkomst. Dit betekent  dat iedereen die binnen deze mantelovereenkomst valt een aangepast tarief (lees gereduceerde kosten) krijgt. Uiteraard zijn hier voorwaarden aan verbonden. Informeert u hier gerust eens naar.

Vut en Duurtetoeslag Ambtenarenregeling
Veel bedrijven die onder de ambtenarenregeling vallen hebben te maken met een Vut- en duurtetoeslagregeling uit het verleden, waarbij een deel van het pensioen van hun (ex-)werknemers (de duurtetoeslag) voor rekening van het bedrijf komt. We bieden een oplossing om deze zorgen bij u weg te nemen door de verplichting over te nemen tegen betaling van een eenmalige koopsom.

 Wil je meer weten over hoe je kan zorgen voor je werknemers?

De duurtetoeslag is niet gekoppeld aan de bedrijven met 5 of minder werknemers

Afspraak maken

Wat willen we hiermee zeggen? Als we de overname van de duurtetoeslag verplichting bedoelen, dan lijkt het me beter om een apart/uitgebreider stukje daaraan te besteden.

Aanvraag Offerte

Heb je vragen? Wij kunnen je helpen! Heb je vragen? Wij kunnen je helpen!

Is een levensverzekering hetzelfde als een overlijdensrisicoverzekering?

Nee. Levensverzekeringen zijn de algemene term (overkoepelende naam) voor alle verzekeringen die draaien om het leven en de dood van de mens. Een overlijdensrisicoverzekering is één van de vormen van levensverzekeringen die er zijn.

Heeft een levensverzekering altijd een einddatum?

Dit hangt af van het doel van de verzekering. Een levensverzekering kan met einddatum en levenslang worden afgesloten.

Kan ik mijn levensverzekering jaarlijks verhogen?

Ja, dit is mogelijk. Je dient wel rekening mee te houden dat je jaarlijks de benodigde medische formulieren moet invullen.

Veel Gestelde Vragen