Skip To Keyboard Navigation Skip To Main Content

Over Vidanova Life

Top view of a man, woman and daughter laying in bed
Bida ta Bon! Sigur'é

Introductie

Samen bieden de entiteiten binnen de Vidanova groep een pakket aan financiële producten gericht op het helpen van onze deelnemers om financieel welzijn te bereiken gedurende alle fasen van hun leven.

Als onderdeel van de Vidanova Groep, heeft Vidanova Life als individuele levensverzekeraar per juni 2018 de activiteiten aangevangen. Het doel van Vidanova Life is om door middel van de verkoop van individuele levensverzekeringen een financiële bijdrage te leveren aan de Groep. 

Wilt u een financiële toekomst zonder verrassingen? Vidanova helpt u hiermee met ‘Vidanova Life’. Wij bieden u producten aan die kunnen zorgen voor financiële stabiliteit van u en uw naasten wanneer er zich bepaalde gebeurtenissen voordoen in uw leven zoals een huis kopen, met pensioen gaan of als u komt te overlijden.

Strategie

De doelstelling van Vidanova is gericht op de verkoop van levensverzekeringen. Om dit te kunnen realiseren zijn op drie aspecten van belang:

  1. Het bieden van toegevoegde waarde voor de klant
  2. Efficiënte bedrijfsprocessen en effectieve inzet van mensen en middelen
  3. Adequate marketing en effectieve saleskanalen

Samengevat is de strategie om op basis van onze (hoge mate van) kennis gedegen advies uit te brengen en naar aanleiding daarvan snel een offerte of polis te leveren tegen een competitieve prijs.

Man and woman are working in the garden together
Man, woman, son and daughter are on the couch with popcorn and a tv remote

Bieden van toegevoegde waarde voor de klant

Het bieden van toekomstige financiële zekerheid is een toegevoegde waarde voor de klant die besloten ligt in de producten die Vidanova Life biedt. 

Dit willen we bereiken door een productenpallet aan te bieden die aansluit bij de behoeften van de klant maar die ook zorgt voor voldoende zekerheid tegen een acceptabele prijs. We zijn constant in beweging om in te spelen op signalen vanuit de markt.

Missie

Vidanova Life ondersteunt polishouders en hun nabestaanden bij het verkrijgen of behouden van financieel welzijn tijdens alle fases van hun leven.

Visie

Veel mensen die met pensioen gaan willen genieten van een rustige oudedag. Hierbij past een stabiele financiële positie die dit mogelijk maakt. Door het ontbreken van verplichte pensioenregelgeving op Curaçao, en onvoldoende aandacht voor het plannen van de financiële toekomst is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend. Wanneer gedurende de werkzame periode niet voor de oudedag wordt gespaard bestaat het risico dat de financiële middelen ontoereikend zijn om te genieten van een onbezorgd pensioen of een voortzetting van de huidige levensstijl. Bij Vidanova geloven wij dat bij een adequate financiële planning met de juiste financiële producten iedereen zou moeten kunnen genieten van een financieel stabiele oudedag. “Bida ta bon! Sigur’é” “Met onze kennis van verzekeren, competitieve prijzen en snelheid van handelen voorzien wij velen van financiële zekerheid, nu en in de toekomst”.