Skip To Keyboard Navigation Skip To Main Content

Een zorgeloze toekomst met een levensverzekering

Four people are laughing while having dinner together

In het leven is weinig gegarandeerd. En misschien is dat maar goed ook, anders zou het maar een saaie boel zijn. Toch heb je er vast wel eens over nagedacht hoe je leven er later uit zal zien en je afgevraagd of je wel comfortabel zult kunnen leven. Of heb je je voorgesteld wat er met je dierbaren gebeurd als je zou wegvallen. We denken er liever niet aan, maar wat is het prettig dat we er wat aan kunnen doen. Het afsluiten van een levensverzekering is daarvoor het ideale middel! De uitkering van een levensverzekering kan namelijk je oude dag financieel een stuk aangenamer maken en eveneens je nabestaanden een hoop geldzorgen besparen.

Wat is een levensverzekering?

Een levensverzekering is een persoonlijke verzekering waar de verzekeraar zich verbindt een bepaalde uitkering (kapitaal ineens of periodiek bedrag) uit te betalen na verloop van een bepaalde tijd of bij overlijden van de verzekerde persoon.

Een levensverzekering wordt onder andere voor de volgende doelen ingezet:

  • Ter aanvulling op het pensioen
  • Om de hypotheek af te lossen
  • De nabestaanden verzorgd achter te laten
  • Te sparen voor toekomstige plannen

De verzekerde is vrij om te kiezen wanneer de uitbetaling zal plaatsvinden:

  • Als de verzekerde persoon nog in leven is op een vooraf vastgelegde datum, bijvoorbeeld op zijn/haar 65ste verjaardag; of
  • Wanneer de verzekerde persoon overlijdt.

Kapitaal of rente

Vaak wordt er in het levensverzekeringscontract afgesproken dat de uitbetaling gebeurt door eenmalig een som geld (een kapitaal) uit te keren. Je kunt er ook voor kiezen dat het verzekerde kapitaal op het moment van uitbetaling niet in één grote som uitgekeerd wordt maar in periodieke betalingen (annuïteit). Een bedrag dat de verzekeraar op regelmatige tijdstippen betaalt gedurende een in het contract overeengekomen periode (deze periode kan ook levenslang zijn). Dit kan per maand, per kwartaal, halfjaarlijks of jaarlijks.

De verschillende typen levensverzekeringen

Onder de term ‘levensverzekering’ vallen drie soorten verzekeringen, namelijk: spaarverzekeringen, overlijdensverzekeringen en gecombineerde verzekeringen.

De spaarverzekering en overlijdensverzekering zijn aan elkaar gerelateerd. Het zijn als het ware, twee zijden van de medaille. In veel gevallen worden beide producten gecombineerd in één contract. Dat is de gecombineerde verzekering.

DE SPAARVERZEKERING

De spaarverzekering leent zich uitstekend voor het mogelijk maken van die speciale dromen en plannen waar je al jaren naar uitkijkt! Bij een spaarverzekering betaalt de verzekeraar namelijk een vooraf afgesproken bedrag uit, op voorwaarde dat de verzekerde op de einddatum van het verzekeringscontract nog in leven is. Je kunt ervoor kiezen dat de uitbetaling niet via één grote som, maar via een vast periodiek bedrag (de zogeheten annuïteit) uitgekeerd wordt. De verzekeraar betaalt hierbij op regelmatige tijdstippen aan de begunstigden gedurende een in het contract overeengekomen periode.

DE OVERLIJDENSVERZEKERINGEN

De overlijdensverzekering is speciaal voor diegenen die voor hun partner, kinderen of een ander voldoende middelen willen achterlaten zodat ze  in hun levensonderhoud kunnen blijven voorzien. Dit kan door een overlijdensverzekering af te sluiten. De verzekeraar zal, wanneer je komt te overlijden, een op voorhand afgesproken kapitaal uitbetalen aan de begunstigden. Je kunt ervoor kiezen dat de uitbetaling niet via één grote som, maar via een vast periodiek bedrag (de zogeheten annuïteit) uitgekeerd wordt. De verzekeraar betaalt hierbij op regelmatige tijdstippen aan de begunstigden gedurende een in het contract overeengekomen periode.

Er bestaan levenslange en tijdelijke overlijdensverzekeringen:

  • Bij een levenslange overlijdensverzekering wordt het kapitaal of de rente altijd uitgekeerd zodra de verzekerde komt te overlijden;
  • Bij een tijdelijke overlijdensverzekering wordt het kapitaal of de rente enkel uitgekeerd als de verzekerde komt te overlijden vóór de einddatum van het contract.

GECOMBINEERDE VERZEKERINGEN

De gecombineerde verzekering wordt samengesteld uit de voordelen van zowel de spaarverzekering als de overlijdensverzekering. Met de gecombineerde verzekering bescherm je jouw familie voor financiële moeilijkheden die kunnen ontstaan als je zou komen te overlijden terwijl je tegelijkertijd reserves opbouwt voor je pensioen. De verzekeraar betaalt dus een kapitaal of een periodiek bedrag uit na overlijden of wanneer je met pensioen gaat. De gecombineerde verzekering kan op talloze manieren samengesteld worden. Je kiest zelf de verhouding tussen de bedragen die worden uitbetaald bij overlijden of bij leven.

Een voorbeeld:

Maikel, heeft toen hij 30 jaar was een gecombineerde verzekering afgesloten en koos voor een spaarverzekering van ANG 100.000 en een overlijdensverzekering van ANG 35.000. Voor deze gecombineerde verzekering betaalt hij maandelijks een vaste premie aan de verzekeraar. Indien Maikel op de einddatum van zijn polis, bijvoorbeeld op zijn 65ste verjaardag, in leven is, ontvangt hij van de verzekeraar ANG 100.000. Mocht hij voor die datum komen te overlijden, ontvangen de begunstigde nabestaanden het verzekerde bedrag van ANG 35.000. Op deze manier heeft Maikel ervoor gezorgd dat zijn pensioen aangevuld kan worden of dat zijn dierbaren enige financiële zorgen bespaard blijven.

Het is altijd verstandig om eerst goed bij jezelf na te gaan wat je precies met de verzekering wilt bereiken en hoeveel geld je kunt missen. We hebben nu de 3 basisvormen van levensverzekeringen uitgelicht, maar we beschikken natuurlijk over een veel breder scala aan mogelijkheden. We kunnen je levensverzekering compleet aanpassen aan jouw voorkeuren. Zo kunnen we eenvoudig een levensverzekering samenstellen die volkomen bij jouw situatie past en waar je je goed bij voelt.

Bida ta Bon! Sigur’é.

Maak nu een afspraak