Skip To Keyboard Navigation Skip To Main Content

Hun toekomst verzekerd met een studieverzekering van Vidanova Life

Man posing in the hallways of a school wearing a graduation uniform and holding a paper in his hand. In the background are three more graduation students

Studeren kost geld! Maar je kunt ervoor sparen!

Studeren is een kostbare zaak en de mogelijkheden voor een studiebeurs of -financiering worden steeds ingeperkt of duurder. In regelmatig sparen voor je kind schuilt de kracht voor het opbouwen van een bedrag voor het bekostigen van een studie. De hoogte van het benodigde spaarbedrag is mede afhankelijk van de studie die jouw kind later zal kiezen. Ondanks het feit dat de hoogte van het bedrag voor studie moeilijk is in te schatten -vooral als je kind pas een jaar of vier is- adviseren wij je op tijd te starten met sparen via een studieverzekering (Let op! Er zijn meerdere opties om te sparen voor je kind. Voor dit artikel hebben wij gekozen om de studieverzekering te belichten).

Wat is een studieverzekering?

Een Studieverzekering is een kapitaalverzekering waarbij, als het kind (in deze verzekering de verzekerde die met name in de polis is genoemd) op de einddatum nog leeft, het afgesproken bedrag ineens of in termijnen wordt uitgekeerd aan het kind (de begunstigde in deze polis). Een voordeel van de studieverzekering is dat wanneer de premiebetaler (vader, moeder, opa, oma, voogd) komt te overlijden voor de einddatum van de verzekering, de premiebetaling door de verzekeraar overgenomen wordt (de zorgclausule). De verzekering wordt voortgezet voor het doel waarvoor je deze hebt afgesloten: het betalen van de studie van je (klein)kind.

Welke zijn de meest voorkomende kosten waar je rekening mee moet houden?

Ten eerste variëren de kosten per type studie. Bijvoorbeeld een MBO-studie is goedkoper in vergelijking tot een HBO-studie. Ten tweede variëren de kosten van waar (lokaal, regio of verder weg) en aan welk soort school/opleidingsinstituut je kind zal gaan studeren. De meest voorkomende kosten zijn inschrijvings- en collegegeld, kosten voor aanschaf van boeken, ander studiemateriaal, en eventueel kosten voor wonen en leefgeld. 

Gelet op waar je allemaal rekening mee moet houden v.w.b. de kosten van een studie, zul je vermoedelijk snel tot de conclusie zijn gekomen dat er gespaard moet worden. Hoe eerder u begint met sparen hoe minder u maandelijks hoeft in te leggen voor hetzelfde resultaat. Dit maakt het makkelijker om de jaren die zullen volgen vol te houden.

Wat biedt de studieverzekering van Vidanova Life?

Voor een studieverzekering bij Vidanova Life wordt een kapitaal bij leven aangeboden. De duur van de premiebetaling is gelijk aan de duur van de verzekering. Verder wordt standaard een Verzorgingsclausule opgenomen op je polis. Deze dekking houdt in dat wanneer je als verzorger van je kind voor de einddatum van de verzekering overlijdt, er geen premie meer verschuldigd is. De resterende premiebetalingen komen voor rekening van Vidanova Life.

Aanvullend op de dekking van de studieverzekering biedt Vidanova Life ook Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Deze dekking geeft bij arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte, gebreken of ongeval vrijstelling van de verzorger. Bij een arbeidsongeschiktheid van 65% of meer wordt de premie volledig doorbetaald door Vidanova Life.

Maak nu een afspraak