Skip To Keyboard Navigation Skip To Main Content
Older woman with young girl planing a seed in a pot while they're surrounded by flowers

Overlijdensrisicoverzekering

Sta je wel eens stil bij de vraag wat er gebeurt met je nabestaanden (partner en of kinderen) als je komt te overlijden? Heb je een nabestaandenpensioen? Is dat voldoende? Is het spaargeld of het inkomen van je partner voldoende om de kosten van levensonderhoud te kunnen blijven dragen? Of moet je achterblijvende partner meer gaan werken om de financiële gevolgen op te kunnen vangen? Dit kan de klap nog harder doen aankomen. Overlijden kan ingrijpende financiële gevolgen hebben. Als je een gezin hebt, is het daarom verstandig om financieel goed voorbereid te zijn. Dit kan door het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering of een nabestaandenverzekering.

Man, woman and daughter are standing in the waves. The man and the woman together are holding the daughter up

Overlijdensrisicoverzekering: uitkering van een geldbedrag ineens
Een mogelijke oplossing om je nabestaanden zorgeloos achter te laten mocht je (vroegtijdig) komen te overlijden is het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering. Je bepaalt zelf de hoogte van het bedrag dat je wil verzekeren. Je partner, kinderen of andere nabestaanden ontvangen dat verzekerde bedrag. Zij kunnen dit besteden aan bijvoorbeeld:

  • aflossen van de hypotheek (het kan een eis van de bank zijn)
  • aflossen van geldleningen
  • (voortzetting) studie van de kinderen
  • voortzetting van je bedrijf

Vidanova Life biedt de volgende overlijdensrisicoverzekeringen aan:

Levenslange Overlijdensverzekering
Het kapitaal wordt onmiddellijk na overlijden van de verzekerde uitgekeerd.

Gelijkblijvend Overlijdensverzekering
Het kapitaal wordt onmiddellijk uitgekeerd na het overlijden van de verzekerde, indien dit overlijden binnen de verzekeringsduur plaatsvindt.

Gelijkblijvend Overlijdensverzekering op twee levens
Het kapitaal wordt onmiddellijk na overlijden van de eerst stervende van beide verzekerden, dan wel bij gelijktijdig overlijden, uitgekeerd, indien dit overlijden binnen de verzekeringsduur plaatsvindt.

Man and woman on the beach are taking a selfie
Man. woman and two kids whom are on the backs of the parents are posing for the camera

Annuïtair Dalend Overlijdensverzekering
De uitkering van deze verzekering daalt zoals de restschuld van een annuïtaire lening daalt. Het bedrag wordt onmiddellijk na overlijden van de verzekerde uitgekeerd. Dit is een geschikte manier om de openstaande schuld van uw annuïtaire hypotheek steeds verzekerd te hebben.

Lineair Dalend Overlijdensverzekering
Het kapitaal wordt onmiddellijk na overlijden van de verzekerde uitgekeerd, indien dit overlijden binnen de verzekeringsduur plaatsvindt. Het kapitaal daalt aan het eind van elk verzekeringsjaar met eenzelfde bedrag. Dit bedrag is gelijk aan het aanvangskapitaal gedeeld door de verzekeringsduur.

Nabestaandenverzekering: aanvullend maandelijkse uitkering voor je nabestaanden
Een andere oplossing, zoals eerder vermeld, is het afsluiten van een nabestaandenverzekering. Met een nabestaandenverzekering zorg je voor een periodiek inkomen voor je partner en/of kinderen. Dit inkomen krijgen ze niet als een bedrag ineens maar het zal periodiek aan hun worden uitgekeerd. De uitbetaling kan plaatvinden per maand, per kwartaal, halfjaarlijks of jaarlijks.

Wil je meer weten over hoe je kan zorgen voor een financieel vangnet voor je partner en kinderen?

 

Man, woman and daughter are sitting in front of a couch

Wil je je oriënteren op de mogelijkheden?

Maak hier direct een afspraak.
Afspraak maken

Wil je meer weten over hoe je kan zorgen voor een financieel vangnet voor je partner en kinderen?

Onze adviseurs helpen je graag.
Aanvraag Offerte

Heb je vragen? Wij kunnen je helpen! Heb je vragen? Wij kunnen je helpen!

Is een levensverzekering hetzelfde als een overlijdensrisicoverzekering?

Nee. Levensverzekeringen zijn de algemene term (overkoepelende naam) voor alle verzekeringen die draaien om het leven en de dood van de mens. Een overlijdensrisicoverzekering is één van de vormen van levensverzekeringen die er zijn.

Heeft een levensverzekering altijd een einddatum?

Dit hangt af van het doel van de verzekering. Een levensverzekering kan met einddatum en levenslang worden afgesloten. 

Kan ik mijn levensverzekering jaarlijks verhogen?

Ja, dit is mogelijk. Je dient wel rekening mee te houden dat je jaarlijks de benodigde medische formulieren moet invullen.

Veel Gestelde Vragen