Skip To Keyboard Navigation Skip To Main Content

Verstandig vergelijken doe je zo

Man shows something on a laptop to two women

Na het lezen van onze voorgaande blogs ben je er nu ongetwijfeld van overtuigd dat het verstandig is om beter voorbereid te zijn op de toekomst. Heel goed! Je hebt ondertussen verschillende offertes opgevraagd, maar de bedragen duizelen je voor de ogen en door de bomen zie je bijna het bos niet meer. Wat nu?

Haal allereerst diep adem. Het lijkt misschien zeer complex, maar dat valt eigenlijk best mee. We helpen je er duidelijkheid in te creëren met een paar handige tips!

Waar moet ik op letten?

Om te beginnen, moet je eerst weten wat voor jou van belang is. Daarnaast is het zeker ook nuttig dat je naar een aantal belangrijke punten kijkt in de offertes. Iedereen heeft, heel begrijpelijk, de neiging om als eerste te vergelijken op de hoogte van de maandpremie of het eindkapitaal. Toch zijn er ook een aantal andere zaken die van invloed zijn op het vergelijkingsproces.

Denk bijvoorbeeld aan deze vragen:

  1. Garantie of prognose? Zijn de genoemde rentes en bedragen gegarandeerd of zijn het slechts prognoses?
  2. Welke rente krijg ik op mijn spaarkapitaal?
  3. Wat is verzekerd voor mij en/of mijn nabestaanden?
  4. Zijn er ook extra dekkingen?

Garantie of prognose?

Wat staat er werkelijk in mijn offerte? Het is altijd goed om te kijken of de rentes die worden genoemd in de offerte ook daadwerkelijk gegarandeerd worden. Soms worden er kapitalen genoemd die bij een bepaalde rente behaald worden, maar dat kan mooier klinken dan het in werkelijkheid is. Het is niet altijd duidelijk of die rentes gegarandeerd zijn of niet en dus zul je ernaar moeten informeren als het niet vermeld staat.

Daarnaast komt het soms voor dat er een prognose wordt vermeld van bijvoorbeeld het aan te kopen pensioen of de lijfrente. Deze prognosebedragen zijn dan niet gegarandeerd omdat die afhankelijk zijn van de geldende tarieven op de einddatum, oftewel het moment dat het kapitaal wordt omgezet in een pensioenuitkering.

Het is dus verstandig om te informeren of de genoemde bedragen in de offerte gegarandeerde bedragen zijn of slechts een uitspraak van het vermoedelijke verloop, met andere woorden een indicatie, van welk bedrag kan worden behaald.

Wanneer Vidanova een kapitaal noemt in de offertes dan is dat kapitaal gegarandeerd, aangezien wij werken met een garantie rente. Als we toch een indicatie geven van bijvoorbeeld aan te kopen pensioenen op de einddatum dan staat dat expliciet vermeld in onze offerte.

Welke rente krijg ik op mijn spaarkapitaal?

Het is belangrijk om te weten welke rente de verzekeraar garandeert op het spaarkapitaal. De verzekeraars op Curaçao geven verschillende rentes op hun spaarkapitalen. We zien gemiddeld een rente van 3% op de lokale markt. Vidanova Life daarentegen geeft op de meeste producten een gegarandeerde rente van 3.25%.

Wat is verzekerd voor mij en/of mijn nabestaanden?

Wat in het vergelijken van offertes ook van belang is, is om te weten wat de verzekering precies uitkeert, op welk moment en aan wie. Sommige varianten van verzekeringen keren alleen uit bij het in leven zijn van de verzekerde op de einddatum. Dat hoeft geen probleem te vormen als je graag een hoger kapitaal ontvangt dan bijvoorbeeld bij gewoon sparen. De uiteindelijke uitkering wordt daarop berekend. Als je dit gaat vergelijken met een verzekering die ook uitkeert bij het vroegtijdig overlijden van de verzekerde, dan is het logisch dat deze laatste wat minder uitkeert op de einddatum. De verzekeraar heeft namelijk het risico gelopen om eerder te moeten uitkeren en loopt dus kans minder rendement te kunnen boeken met het ingelegde kapitaal.

Vidanova biedt alle varianten aan wat betreft het wel, niet of gedeeltelijk meeverzekeren bij overlijden. Je kunt jouw verzekering dus compleet aan jouw wensen aanpassen. We informeren je daar uiteraard graag uitgebreid over.

Zijn er ook extra dekkingen?

Het is heel belangrijk om voor jezelf en in het vergelijken duidelijk te hebben welke dekkingen er zijn en natuurlijk welke dekkingen voor jou het zwaarste wegen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een dekking die bij blijvende arbeidsongeschiktheid de premiebetaling voor je overneemt, de zogeheten premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Aan deze en andere extra dekkingen zijn natuurlijk kosten verbonden, dus als je hiervoor kiest heeft dat gevolgen voor de premie en/of het te bereiken eindkapitaal.

Vanuit Vidanova Life bieden we verschillende extra dekkingen die we vanzelfsprekend graag met je doornemen zodat je een weloverwogen keuze kunt maken alvorens de pensioenverzekering daadwerkelijk af te sluiten.

Conclusie

Soms weet je niet wat je niet weet en kan je er ook niet naar vragen, maar met dit artikel hopen we een groot deel van de onduidelijkheid weggenomen te hebben. Waar het op neerkomt is dat je altijd duidelijk wilt hebben over wat er met zekerheid uitbetaald gaat worden, wanneer en aan wie. De gegarandeerde rente is uiteraard ook van belang zodat je weet waar jij of je begunstigde(n) later op kunnen rekenen. En als laatste is het aanvullen van de polis met extra dekkingen heel persoonlijk. Jij bent degene die als enige bepaalt hoe jouw verzekering eruit komt te zien. Bij Vidanova Life begeleiden we je er graag in om zo geïnformeerd mogelijk jouw verzekering samen te stellen. Het gaat er voor ons uiteindelijk om dat jij je goed voelt bij de keuzes en de dekkingen van je verzekering.

Maak nu een afspraak